Thứ Bảy, 4 tháng 10, 2008

Tìm hiểu về ngành Kinh tế xây dựng & Quản lý dự án -ĐHBK

Để có thể hiểu rõ và định hướng được, trước hết phần việc ban đầu của các bạn sinh viên là phải học để có những kiến thức và kỹ năng của chương trình đào tạo ngành Kinh tế xây dựng và Quản lý dự án. Theo học chương trình này các bạn sẽ có được những kiến thức về khối kiến thức cơ bản, khối kiến thức cơ sở ngành và khối kiến thức chuyên môn và các học phần tự chọn của ngành Kinh tế xây dựng và Quản lý dự án.
Ngoài ra còn có phần kiến thức phụ trợ của ngành đào tạo như: Bài tập lớn, đồ án môn học, thực hành, thí nghiệm, thực tập nhận thức, thực tập công nhân, thực tập tốt nghiệp và làm đồ án tốt nghiệp sẽ giúp các bạn rèn luyện kỹ năng viết, nghe, trình bày các vấn đề, ý tưởng; rèn luyện khả năng tư duy, làm việc độc lập, sáng tạo; giúp cho các bạn tiếp nhận tốt hơn kiến thức các môn học cũng như khả năng kết nối kiến thức giữa các môn học với nhau, giữa các môn học với thực tế bên ngoài; sử dụng kiến thức và kỹ năng có được trong các tình huống giả định để dần tiếp cận, giải quyết được với những vấn đề thực tế nghề nghiệp tương lai.
Khối kiến thức cơ bản gồm kiến thức về khoa học tự nhiên, khoa học Mác- Lê nin, tin học, tiếng anh... Khối kiến thức này giúp chúng ta hệ thống được những nguyên lý cơ bản của toán học, vật lý, những kĩ năng thiết yếu của công cụ tin học, và tiếp cận những thuật ngữ chuyên ngành tiếng anh, giúp các bạn dễ dàng tiếp cận nguồn tư liệu, giáo trình phong phú trên Internet, phục vụ cho các môn học chuyên ngành sau này. Máy tính, Internet, ngoại ngữ sẽ luôn đồng hành với mỗi chúng ta trong thời đại hiện nay, nhờ đó chúng ta sẽ hiểu thế giới, hội nhập với thế giới tốt hơn. Hơn nữa, khi hoàn thành chương trình đào tạo này các bạn có ý định học tiếp ở trình độ thạc sỹ, tiến sỹ thì cần phải có được chứng chỉ trình độ ngoại ngữ theo chuẩn thế giới . Xin hãy dành sự quan tâm đặc biệt cho vấn đề này nhé!
Sẽ có rất nhiều điều thú vị khi các bạn nghiên cứu các môn học của khoa học Mác - Lênin: Triết học, Kinh tế chính trị, Lịch sử đảng, Chủ nghĩa xã hội khoa học và Tư tưởng Hồ Chí Minh. Các môn học này được bố trí rải dần trong các năm học để giúp mỗi người có được thế giới quan, nhân sinh quan đúng đắn nhất để đánh giá chính xác các sự vật, hiện tượng; để so sánh, đối chứng hình thành xây dựng chính kiến của mình về con đường phát triển, về con người, công việc và cuộc sống.
Khối kiến thức cơ sở ngành bao gồm các môn cơ sở như vẽ kỹ thuật, autocad, cơ lý thuyết, sức bền vật liệu, cơ kết cấu, cơ học đất và nền móng, kinh tế học, vật liệu XD, bê tông cốt thép... và các học phần tự chọn như kiến trúc, quy hoạch đô thị, thủy văn, thủy công, thủy điện, công trình cầu, công trình đường... Các môn học cơ sở này giúp chúng ta từng bước làm quen với chuyên ngành học sau này. Tùy theo ngành học mà các bạn có thể lựa chọn những học phần khác nhau phục vụ cho các môn chuyên ngành. Tuy chỉ là những môn cơ sở nhưng chúng chiếm vị trí khá quan trọng trong hệ thống môn học, nếu chúng ta không nắm vững những môn học này, chúng ta rất khó để tiếp cận, nắm bắt những nội dung chuyên ngành sẽ học tiếp theo.
Với nền tảng kiến thức trên sẽ có điều kiện thuận lợi để nghiên cứu các môn học thuộc khối kiến thức chuyên môn như các môn: Kinh tế xây dựng, Kinh tế đầu tư và Quản trị dự án, Tài chính doanh nghiệp, Định giá sản phẩm xây dựng, Định mức kỹ thuật trong xây dựng.... Trong phần này, các bạn sẽ làm quen với các môn học kinh tế trong ngành xây dựng, cung cấp những kiến thức cơ bản trong quá trình điều hành và quản lý một dự án xây dựng từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, đến giai đoạn thực hiện đầu tư và cuối cùng là giai đoạn kết thúc xây dựng đưa dự án vào khai thác. Trong phần này có 4 ĐAMH trong lĩnh vực: Đồ án Kỹ thuật thi công và an toàn lao động, đồ án Kinh tế đầu tư và Quản trị dự án, Đồ án Tổ chức thi công và Đồ án quản trị doanh nghiệp xây dựng, và một đồ án tốt nghiệp. Cuối cùng, kết quả tổng hợp kiến thức và kỹ năng công tác đã tiếp nhận được qua các học phần học tập sẽ được đánh giá qua đồ án tốt nghiệp. Ngoài ra, các bạn còn phải tự mình lên kế hoạch để nghiên cứu và cập nhật thông tin về luật, nghị định, thông tư. Là nhà quản lý, bạn phải luôn sống và làm việc theo pháp luật, phải nắm được chủ trương, chính sách nhà nước để có được quyết định đúng đắn; phải dựa trên những nguyên tắc, kỹ năng quản lý ứng dụng cho những tình huống cụ thể, ra mệnh lệnh điều hành công việc. Là nhà quản lý nên bạn cũng phải biết về kỹ năng quản lý hành chính… Rất nhiều và rất nhiều điều cần phải hiểu biết cho quá trình học tập suốt đời của mỗi chúng ta.

Không có nhận xét nào: